Geschiedenis

Wetenswaardigheden over de STAVIB
Initiatiefnemer: B. Belt en E. Souman.
11 februari 1983:
De Notariële akte werd ondertekend bij de notaris te Oldemarkt door mevrouw A. Klijnsma-Haringa uit Vollenhove en de heer E. Souman uit ST. Jansklooster.
Hiermee was de oprichting van de STAVIB een feit.
De eerste aangepaste bus werd op 26-04-1983 in gebruik genomen.
Deze bus werd geschonken door de jubilerende (75 jaar) Rabobank Vollenhove/Blokzijl.
Chauffeurs van het eerste uur waren vooral Rode Kruis vrijwilligers.
Enkele eerste vrijwillige chauffeurs waren: de heer H. Hidding en mevrouw R. ter Schure.
Overdracht Logo door de ontwerper de heer F.v.d. Tang

     De overdracht eerste bus.

Van L naar R: E. Souman, Rook, A. Klijnsma-Haringa en B. Belt

De ingebruikname bij de Stads Doelen in Vollenhove.
12 December 1987 is de garage in gebruik genomen op de Weyert te Vollenhove.
Deze kon worden gerealiseerd door giften van Stichting Steun door Rabobanken, gezamenlijke Kruisverenigingen, het Koningin Julianafonds, het Groot Burger Weeshuis en een grote werkgever uit Vollenhove.

 

In 1991 kon de STAVIB de oude bus vervangen en een tweede bus aanschaffen door de bijdrage van de Hendrik Willem Pasman Stichting. Hiermee kon aan de toenemende vraag naar vervoer worden voldaan. Vanaf 1996 draagt de gemeente, middels een jaarlijkse subsidie, ook bij aan het in stand houden van de STAVIB.
   
Dan wordt er een Unit geplaatst naast de garage. Deze dient als vergaderruimte en overblijfruimte voor de chauffeurs. Dit kon worden gerealiseerd door financiële steun van enkele instellingen.

Tegenwoordig beschikt de STAVIB over vier bussen, die allen zijn ingericht voor zowel rolstoelvervoer als personenvervoer. Daarnaast heeft de STAVIB een personenwagen.

Gedicht ter ere van het 30 jarig bestaan in 2012:

Vrijwilliger bij de Stavib
In voorjaarszon of najaarsregen
In zomerhitte of in winterkou
Altijd kom je ze wel tegen
Die Stavibman en die Stavibvrouw

Vrijwillig is niet alleen maar sturen
Daar horen ook nog andere dingen bij
Ook het plannen en de zaak besturen
Van al die dingen wordt de Stavib blij

Ook de zorg voor al het materieel
En werken aan het financieel gebeuren
De notulen schrijven tot een goed geheel
En de schoonmaak die alles weer laat geuren.

Vrijwillig voor je medemens paraat
Achter de computer of op straat
En altijd zonder geouwehoer
Voor de Stichting Aangepast Vervoer

G. Hogenkamp  2012